De volgende tekst legt uit hoe WEBDIGIT uw persoonsgegevens gebruikt en verzamelt en informeert u over de maatregelen die zijn genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen bij het gebruik van de Website in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Referentie 2016/679 – Algemene Verordening Gegevensbescherming).

WEBDIGIT beschermt de privacy van haar internetgebruikers door de toepasselijke regelgeving na te leven. En dus, WEBDIGIT heeft als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische Privacycommissie (hierna de “CPVP”) op de hoogte gebracht van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

WEBDIGIT kan uw persoonsgegevens verzamelen, in het bijzonder door :

via het formulier “Contact”,

wanneer u zich abonneert op de elektronische nieuwsbrief aangeboden door WEBDIGIT ,

bij het aanmaken van uw “Account” op de website van WEBDIGIT

wanneer u gebruik maakt van onze service voor direct telefonisch contact met de afdeling Verkoop en Marketing van WEBDIGIT .

Persoonsgegevens” verwijst naar informatie over u als individu die u vrijwillig verstrekt door een formulier in te vullen op de WEBDIGIT website, of die WEBDIGIT die tijdens het surfen worden verzameld en die het, ongeacht hun aard, mogelijk maken om u direct of indirect te identificeren. Persoonsgegevens omvatten nominatieve gegevens (zoals uw naam, contactgegevens) en elektronische identificatiegegevens die beschikbaar zijn op of van uw computer (zoals “cookies”, “IP-adressen” of uw browservoorkeuren). Uw elektronische identificatiegegevens kunnen worden gebruikt om uw verbindingsterminal of de geraadpleegde pagina’s op de WEBDIGIT tijdens het browsen en zijn over het algemeen op zichzelf onvoldoende om u bij naam te identificeren.

Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en doeleinden van de verwerking

De persoonlijke gegevens verzameld op deze website van WEBDIGIT kan worden gebruikt door WEBDIGIT (hierna te noemen WEBDIGIT), bedrijf WEBDIGITmet het volgende ondernemingsnummer BE XXXXXXXXX met maatschappelijke zetel te 10 PLACE DE MOULBAIX, 7812 MOULBAIX (ATH), als verantwoordelijke voor de verwerking voor de doeleinden van : – relaties met klanten en prospects beheren via het “Contact”-formulier – hen diensten aanbieden zoals :

Inschrijving nieuwsbrief WEBDIGIT

het aanmaken van een persoonlijke ruimte “Jouw account” waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen die de gebruiker kan wijzigen.

Sommige van de verzamelde persoonlijke gegevens stellen ons in staat om u per e-mail informatieve nieuwsbrieven en commerciële verzoeken te sturen. We zorgen ervoor dat we uw voorafgaande toestemming hebben op het verzamelformulier op de WEBDIGIT door “Ja” aan te vinken bij de vraag “Ik wil graag informatie ontvangen van WEBDIGIT over nieuws, nieuwe producten, evenementen en om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen op het e-mailadres dat ik heb opgegeven”.

Informatie essentieel voor WEBDIGIT om de hierboven beschreven taken uit te voeren, wordt aangegeven met een sterretje op de verschillende pagina’s van de WEBDIGIT . De andere informatie is optioneel en stelt ons in staat u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten aan u te verbeteren. De informatie verzameld door WEBDIGIT zijn in het bijzonder uw achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Rechten van bezoekers om hun gegevens te controleren (recht op toegang, rectificatie, verzet)

Gebruikers die hun persoonlijke gegevens hebben verstrekt via de WEBDIGIT hebben het recht op toegang tot en rectificatie van hun persoonlijke gegevens die onjuist zijn (door een brief te sturen samen met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs) aan onze afdeling Verkoop en Marketing: – per post: door te schrijven naar10 PLACE DE MOULBAIX, 7812 MOULBAIX (ATH).

– per e-mail: door een e-mail te sturen naar hello@webdigit.be

Gebruikers hebben ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om zich te verzetten tegen het verdere gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden, door contact op te nemen met de hierboven vermelde dienst. De website van WEBDIGIT website biedt internetgebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op een nieuwsbrief met informatie over WEBDIGIT producten, nieuws, evenementen, etc.

WEBDIGIT biedt internetgebruikers die geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen de mogelijkheid om zich uit te schrijven: – door simpelweg op de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief te klikken – of door het “Contact” formulier in te vullen en in uw bericht uw verzoek en het uit te schrijven e-mailadres te vermelden.

Om aan dit verzoek te kunnen voldoen, moet u ons de informatie sturen die wij nodig hebben om u te identificeren: achternaam, voornaam, e-mailadres en, indien van toepassing, uw postadres.

Delen en openbaar maken van persoonlijke gegevens

WEBDIGIT en WEBDIGIT zijn de enige ontvangers van de verzamelde gegevens. Binnen het bedrijf WEBDIGIT uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van klantrelaties bij WEBDIGIT . Externe serviceproviders aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, zijn onder andere onze hosting serviceproviders.

WEBDIGIT zal uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan derden wanneer: – u ons vooraf toestemming heeft gegeven om deze informatie te delen; – u ons vooraf toestemming heeft gegeven om deze informatie te delen. WEBDIGIT deze informatie moet delen met haar dienstverleners en in het bijzonder haar technische dienstverleners om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren (bijvoorbeeld het versturen van een Nieuwsbrief); – u ons toestemming heeft gegeven om deze informatie te delen met een derde partij. WEBDIGIT een verzoek ontvangt van een gerechtelijke autoriteit of een administratieve autoriteit die wettelijk bevoegd is om deze informatie openbaar te maken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer je een product of dienst van WEBDIGIT product of dienst aan een vriend of familielid wilt introduceren, erkent u uitdrukkelijk dat u de toestemming van de ontvanger van de e-mail hebt verkregen.

Bewaren van gegevens

WEBDIGIT kan uw persoonsgegevens bewaren voor een periode van maximaal vijf jaar vanaf het laatste contact.

Veiligheidsmaatregelen

WEBDIGIT doet haar best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen beschadiging, verlies, verduistering, indringing, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

De IT-systemen van WEBDIGIT zijn fysiek en softwarematig beschermd in overeenstemming met de stand van de techniek. Er zijn procedures geïmplementeerd voor de fysieke en elektronische beveiliging van gegevens die op de site worden verzameld, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De medewerkers van WEBDIGIT medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot uw persoonsgegevens verplichten zich tot geheimhouding dienaangaande.

Echter, WEBDIGIT heeft geen controle over de risico’s die verbonden zijn aan de werking van het internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico’s in termen van incidenteel verlies van gegevens of schending van de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven. De op de Site aangeboden informatie kan worden onderbroken in geval van overmacht of buiten de controle van WEBDIGIT of van feiten waarvoor WEBDIGIT .

Informatie over cookies en browservoorkeuren

Allereerst is een cookie (ook wel “verbindingscookie” of “webbaken” genoemd) een bestand dat door een internetserver voor een bepaalde, tijdelijke periode op uw harde schijf wordt geplaatst om het browsen te vergemakkelijken en de kwaliteit van de website te verbeteren. WEBDIGIT . Er moet onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde “browsing cookies” en “statistische analyse cookies”.

Browser cookies inschakelen WEBDIGIT informatie onthouden, zoals uw e-mailadres, uw “account”-id’s, de zoektermen die u hebt ingevoerd in de zoekmachine, om het browsen op de website te vergemakkelijken; de duur van deze cookies is beperkt tot de duur van uw internetsessie, d.w.z. 20 minuten vanaf uw laatste handeling op een van de pagina’s van de website.

WEBDIGIT vertrouwt ook op bepaalde browservoorkeuren, zoals taal of JavaScript-activering, om het browsen gemakkelijker te maken. Door bijvoorbeeld de taal van uw browser te detecteren, kunt u WEBDIGIT om u de meest geschikte versie van de Site aan te bieden.

Cookies voor statistische analyse inschakelen WEBDIGIT om informatie op te slaan met betrekking tot uw browsen op de Site, zoals de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en tijd van de raadpleging, de locatie van uw verbinding, enz. Met deze cookies kunnen we u niet persoonlijk identificeren; de gegevens die ze verzamelen worden vervolgens samengevoegd en toegeschreven aan één onpersoonlijke bezoeker. Deze gegevens maken WEBDIGIT om de relevantie van de inhoud van de Site te analyseren en te proberen deze te verbeteren. Ze kunnen tot 2 jaar duren om vergelijkende analyses in de loop van de tijd mogelijk te maken. Om dit te doen, WEBDIGIT maakt gebruik van Google Analytics.

U kunt cookies weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Deze handeling zal echter resulteren in het verwijderen van alle cookies die door de browser worden gebruikt, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot de wijziging of het verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan de navigatie op de website wijzigen of zelfs bemoeilijken. WEBDIGIT.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser als volgt te configureren:

Voor Google Chrome 5 en hoger: 1. Klik op Instellingen 2. Klik op Geavanceerd 3. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid en beveiliging” op Inhoudsinstellingen 4. Klik op Cookies 5. Cookies uitschakelen

Voor Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger: 1. Selecteer het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”. 2. klik op het tabblad “Vertrouwelijkheid 3. Gebruik de cursor om het gewenste niveau te selecteren.

Voor Firefox: >1. Selecteer het menu “Extra” “Opties”. 2. klik op de optie “Privacy

Voor Safari 3.x voor Mac OS X : 1. kies het menu “Edities 2. klik op de optie “Voorkeuren 3. Klik op de optie “Beveiliging 4. Klik op “Cookies weergeven”.

Hallo, kan ik u helpen?
SmartSearch
Chatbot Image Hallo, ik ben SmartSearchWP, hoe kan ik u helpen?

Aangedreven door kunstmatige intelligentie kan de bot fouten maken. Overweeg om belangrijke informatie te controleren.